कोव्हीड -19 - दि. ९ जून २०२० रोजीचा तपशीलवार अहवाल

कोव्हीड -19 - दि. ९ जून २०२० रोजीचा तपशीलवार अहवाल

कोव्हीड -19 - दि.  ९ जून २०२० रोजीचा तपशीलवार अहवाल
नवी मुंबई- 
कोव्हीड -19 - दि.  ९ जून २०२० रोजीचा तपशीलवार अहवाल
आज नवी मुंबई मध्ये  कोरोनाबधित 89 रुग्ण आढळले 
नवी मुंबईत एकूण टेस्ट :  13762
आज पॉझिटिव्ह रुग्ण : 89
एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण :  3063
एकूण निगेटिव्ह रुग्ण :  10263
तपासणी अहवाल प्रलंबित : 436
आज बरे होऊन घरी परतलेले व्यक्ती : 90 
एकूण बरे होऊन घरी परतलेले व्यक्ती : 1848
विभागवार कोरोना पॉझिटिव्ह नोंदीत संख्या 
बेलापूर : 07
नेरुळ : 26
वाशी  :07 
तुर्भे : 24
कोपरखैरणे : 11
घणसोली : 04
ऐरोली : 07
दिघा : 03
आज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह नोंदीत एकूण रुग्ण : 90
विभागवार बरे झालेले नागरिक संख्या 
बेलापूर : 0       
नेरूळ :  08 
 वाशी : 17       
 तुर्भे : 22
कोपरखैरणे : 29        
घणसोली : 03       
 ऐरोली :  09      
 दिघा : 02