60,000 रुपये वाचवण्यासाठी 3 निर्णय मदतगार ठरणार

NPS चा लाभ कंपनीने दिला आहे, तो ते घेऊ शकतात. जर त्यांनी काही पेन्शन योजनेमध्ये स्वतंत्रपणे गुंतवणूक केली, तर ते कर वाचवण्यासही मदत करतील.

60,000 रुपये वाचवण्यासाठी 3 निर्णय मदतगार ठरणार
Income Tax

60,000 रुपये वाचवण्यासाठी 3 निर्णय मदतगार ठरणार

NPS चा लाभ कंपनीने दिला आहे, तो ते घेऊ शकतात. जर त्यांनी काही पेन्शन योजनेमध्ये स्वतंत्रपणे गुंतवणूक केली, तर ते कर वाचवण्यासही मदत करतील.

रोहित एक आयटी व्यावसायिक आहे, जो हैदराबादमध्ये स्टार्टअपमध्ये काम करतो. त्याला एकरकमी पगार मिळतो, ज्यामध्ये अनेक कंपोनेंट नसतात. येथे कंपोनेंट म्हणजे HRA, LTC, कन्व्हेयन्स चार्ज, फूड कूपन किंवा स्पेशल अलाउन्स सारखे रिम्बर्समेंटचे प्रकार आहेत. रिम्बर्समेंटच्या नावाखाली रोहितला फक्त 1800 रुपयांचे फूड कूपन मिळते. कर नियोजक सांगतात की, जर रोहितने काही करमुक्त बचत केली तर तो सहजपणे 60,000 रुपयांपर्यंत बचत करू शकतो. NPS चा लाभ कंपनीने दिला आहे.(Income Tax)


TAX वाचवण्यासाठी रोहितला त्याच्या कंपनीशी बोलून काही भत्ता सुरू करावा लागेल. यासाठी ते कंपनीकडून स्वखर्चाने रिम्बर्समेंट घेऊ शकतात. यामध्ये टेलिफोन, वृत्तपत्र आणि राजपत्राचा खर्च समाविष्ट असू शकतो. जर रोहितने दरमहा 1,000 रुपये दूरध्वनी भत्ता, 1,000 रुपये वर्तमानपत्र भत्ता आणि 6,000 रुपये दरमहा राजपत्र भत्ता घेतला, तर तो एका वर्षात 17,500 रुपये कर वाचवू शकतो. याशिवाय रोहितने आपल्या कंपनीला NPS मध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले आणि रोहितच्या मूळ पगाराच्या 10% जमा केले, तर त्याला कलम 80CCD (2) अंतर्गत कर सूट मिळते.जर रोहितची कंपनी दरमहा त्याच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के रक्कम त्याच्या खात्यात 6,833 रुपये जमा करते, तर त्याचा वार्षिक कर 17,000 रुपयांपर्यंत वाचू शकतो. जर रोहित स्वतः NPS मध्ये दरवर्षी 50,000 रुपये जमा करतो, तर तो 10,400 रुपये कर वाचवू शकतो. जर तुम्हाला यावर अधिक कमाई करायची असेल तर रोहित इक्विटीमध्ये 75% एनपीएस गुंतवू शकतो. रोहित हैदराबादमध्ये भाड्याने राहतो, पण त्याच्या वेतनात एचआरए घटक नसल्याने तो कर कपातीसाठी दावा करत नाही.

रोहित त्याच्या भाड्यावर आधारित कलम 80GG अंतर्गत दरमहा 5,000 रुपये याप्रमाणे कर वाचवू शकतो. यामुळे त्याचे वार्षिक कर दायित्व 12,500 रुपयांनी कमी होईल.रोहितने स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी आरोग्य विमा योजनाही खरेदी केली. पॉलिसीचे प्रीमियम जितके जास्त असेल तितक्या जास्त आरोग्य संरक्षणाचा लाभ असेल. जर त्यांनी विमा प्रीमियमवर 25,000 रुपये खर्च केले तर ते 1,500 रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकतात. सध्या जर त्याचे प्रीमियम 18,000 रुपये असेल, तर ते करमुक्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवता येईल.


रोहितच्या कंपनीकडून विशेष भत्ता म्हणून 3,28,000 प्राप्त होतात, ते कमी करून 1,62,000 रुपये करावे लागतील, यासाठी तुम्हाला कंपनीशी बोलावे लागेल. यामुळे पगाराचा करपात्र भाग कमी होण्यास मदत होईल. जर टेलिफोन भत्ता उपलब्ध नसेल, तर कंपनीशी बोलण्यासाठी दरवर्षी 12,000 रुपये घ्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे एका वर्षात 12,000 रुपये वर्तमानपत्र भत्ता घेता येतो. जर तुम्ही या दोन्ही खर्चाचे बिल सादर केले तर हे खर्च करमुक्त खर्चामध्ये समाविष्ट केले जातील.(Income Tax)

जर मूळ वेतन 8,20,000 रुपये असेल, तर त्या 82,000 रुपयांपैकी 10% रक्कम NPS मध्ये जमा केली जाऊ शकते. कलम 80CCD अंतर्गत करातून सूट आहे.