जॉय सामाजिक संस्था मुंबई ने केला लोकशाहीचा खरा सन्मान : सेजल पुरवार

जॉय सामाजिक संस्था मुंबई या संस्था च्या वतिने लोकशाही चॅनल च्या प्रतिनिधी सेजल पुरुवार यांना कोवि ड योध्या म्हणुन घोषीत करून त्यांना स्नमान पत्र देण्यात आले.

जॉय सामाजिक संस्था मुंबई ने केला लोकशाहीचा खरा सन्मान : सेजल पुरवार
Joy Social Organization Mumbai

जॉय सामाजिक संस्था मुंबई ने केला लोकशाहीचा खरा सन्मान : सेजल पुरवार 

जॉय सामाजिक संस्था मुंबई या संस्था च्या वतिने लोकशाही चॅनल च्या प्रतिनिधी सेजल पुरुवार यांना कोवि ड योध्या म्हणुन घोषीत करून त्यांना स्नमान पत्र देण्यात आले.

बीड जिल्हा प्रतिनिधी विश्वनाथ शरणांगत:
 
 जॉय सामाजिक संस्था मुंबई या संस्था च्या वतिने Lok शाही चॅनल च्या प्रतिनिधी सेजल पुरुवार यांना कोवि ड योध्या म्हणुन घोषीत करून त्यांना स्नमान पत्र देण्यात आले .(Joy Social Organization Mumbai)

2020 / ते2021 या कालावधी मध्ये सेजल पुरुवार यांनी प्रशाही प्रसार माध्यामातून  जनते ला जागृत करण्याचे काम  सेजल पुरुवार यांनी केलेले आसल्याने .. मुंबई येथील सामाजिकच्या वतिने त्यांच्या कामाची दखल घेत लोकशाहीचा खरा सन्मान ..सेजल यांना कोविड योद्धा म्हणुन घोषीत करून त्यांना स्ममान प्रमाणपञ देवून से जल यांना गौवरण्यात आले सेजल यांचे पुर्ण स्थरामधून आभिनंद चा वर्शाव पडत आसून त्यांचे सर्व स्थरातून आभि नंदन हो ताने दिसत आहे .
पुढील कार्यासाठी व योग्यदान .. व  आभि नंदन होतांना दिसत आहे .(Joy Social Organization Mumbai)