Whatsapp Application Has been lagged deu to some reason on 4-10-2021, time 9.37

Because of this lagging issue so many users are facing same issue

Whatsapp Application Has been lagged deu to some reason on 4-10-2021, time 9.37
Today Whatsapp issue

व्हॉट्सअॅप एप्रिल 4-10-2021, वेळ 9.37 रोजी काही कारणास्तव मागे पडला आहे

या मागे पडलेल्या स्त्रियांचा वापरकर्ता समान समान्य समोरे जात आहेत

व्हॉट्सअॅप एप्रिल 4-10-2021, वेळ 9.37 रोजी काही कारणास्तव मागे पडला आहे 

या मागे पडलेल्या स्त्रियांचा वापरकर्ता समान समान्य समोरे जात आहेत

आम्ही आमचे काम करत आहोत, आम्ही कधीकधी निवडतो, जसे की तुम्ही सर्वांना विनंती करतो की आम्ही निराश होतो.


Whatsapp कम्युनिटीने सांगितले