Tag: 74 years of independence

Political News Today
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही मलवाड़ा म्हसेपाडा  मूलभूत सोई-सुविधांपासून वंचित

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही मलवाड़ा म्हसेपाडा मूलभूत...

विक्रमगड तालुक्यातील म्हसेपाडा मलवाडा हा गारगाई आणि पिंजाळ या दोन्ही नद्यांच्या...