Tag: Aadhaarcard

General Knowledge
ग्रामपंचायत किंवा सरपंचाच्या स्वाक्षरीमधील दस्तावेजातील पत्ता आधारनुसार बदलता येतो का?

ग्रामपंचायत किंवा सरपंचाच्या स्वाक्षरीमधील दस्तावेजातील...

आधार कार्ड धारकांच्या सोयीसाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने कोणत्याही पुराव्याशिवाय...