Tag: Ajinath Kashid

Maharashtra
पत्रकार व पोलिस प्रशासन सत्याच्या बाजूने असतील तेच जगाच्या स्मरणात राहतील – पोलिस निरीक्षक आजीनाथ काशीद

पत्रकार व पोलिस प्रशासन सत्याच्या बाजूने असतील तेच जगाच्या...

एक पत्रकार काय करू शकतो असे तुळजापूर शहरात बरेच काही सांगण्या सारखे आहे पत्रकाराने...