Tag: Ashram school Vadzari teachers

News
8 महिण्यापासुन वेतनच द्यावे‌:आश्रमशाळा वडझरी शिक्षकांचे आमरण उपोषण चालु

8 महिण्यापासुन वेतनच द्यावे‌:आश्रमशाळा वडझरी शिक्षकांचे...

जानेवारी 2021 पासुन तब्बल ०8 महिण्यापासुन वेतन दिलेले नाही. मा. सहाय्यक आयुक्त समाज...