Tag: Bahujan Welfare Department

Political News Today
पाचेगाव आश्रम शाळेला विजय वड्डेटीवार मंत्री बहुजन कल्याण विभाग यांची भेट

पाचेगाव आश्रम शाळेला विजय वड्डेटीवार मंत्री बहुजन कल्याण...

बीड राज्याचे मंत्री. मा.विजय वड्डेटीवार हे दिनांक 26 सप्टेंबर रोजी बीड जिल्ह्याच्या...