Tag: Balasaheb Thackeray Udyan

Maharashtra
विद्यमान आमदार प्रकल्पाचे प्रमुख सल्लागार असूनही हिंदुह्र्दय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यान गायब कसे?

विद्यमान आमदार प्रकल्पाचे प्रमुख सल्लागार असूनही हिंदुह्र्दय...

प्रकल्पाचे प्रमुख सल्लागार विद्यमान आमदार रमेश लटके असतानाही विकासकाने हिंदुह्र्दय...