Tag: battle of credit

marathi news paper
वाडा तालुक्यात राजकीय पक्षात श्रेयवादाची व मानापानाची लढाई...

वाडा तालुक्यात राजकीय पक्षात श्रेयवादाची व मानापानाची लढाई...

आज वाडा तालुका अनेक समस्यांनी घेरला असताना राजकीय पक्ष श्रेयवादाची व मानपानाची लढाई...