Tag: Beed

Maharashtra
देशा पेक्षा धर्म मोठा केला की, त्याचा अफगाणिस्तान होतो...

देशा पेक्षा धर्म मोठा केला की, त्याचा अफगाणिस्तान होतो...

अफगाणिस्तान देशाची जनता मुसलमान आहे तरीही ते एकमेकाचे कट्टर दुश्मन ठरलेले आपण पाहत...