Tag: Beed district supply department

Crime News
५००० रेशनकार्ड गायब प्रकरणात जिल्हाधिका-यांनी आदेश देऊन सुद्धा कारवाईन केल्याबद्दल जिल्हा पुरवठा आधिका- यांवर कारवाई करा

५००० रेशनकार्ड गायब प्रकरणात जिल्हाधिका-यांनी आदेश देऊन...

बीड जिल्हा पुरवठा विभागातुन ५००० राशनकार्ड गायब प्रकरणात जबाबदार संबधितांवर गुन्हे...