Tag: Beed Municipal Administration

Political News Today
बीड नगर पालिका प्रशासना भांडवलदार धार्जिण- प्रशांत वासनिक, बसपा नेते बीड

बीड नगर पालिका प्रशासना भांडवलदार धार्जिण- प्रशांत वासनिक,...

बीड शहरात अनेक ठिकाणी असणारे अतिक्रमण काढणे बाबत अनेक दिवसापासुन तक्रार देण्यात...