Tag: Beed Social Justice Department

Maharashtra
सामाजिक न्याय मंत्र्यानी  आंबेडकरी विचाराच्या जनतेच्या भावनाह दुःखविल्या बेशिस्त मंत्र्याचे बेशिस्त  अधिकारी

सामाजिक न्याय मंत्र्यानी  आंबेडकरी विचाराच्या जनतेच्या...

बीड सामाजिक न्याय विभागाची सुत्र हती घेतल्या पासुन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे...