Tag: Beed Tehsil News

Political News Today
बीड तहसिलदार यांची मनमानी, महिला ना . त . यां ना जानीव पुर्वक ञा स. तहसिलदार पदावर आसतांना पुरवठा विभागाचे खाजगी योक्ती मार्फत चलन काढून परमिट वितरकरण्याचे काम, या बाबत महिला ना . त . पुरवठा . लता सिरसट यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली लेखी तक्रार

बीड तहसिलदार यांची मनमानी, महिला ना . त . यां ना जानीव...

बीड बीड प्रभारीतहसिलदार सुरेंद्र डोके यांनी मनमानी कारभार तहसिल चा चालवला आसून स्वःतहा...

Political News Today
डोके तहसिलदार यांनी लावले डोके, तहसिल च्या बाहेर दलाला च्या हाताने पैशे गोळा करायचे व महिला पुरठा आधिकारी आसल्याने परस्पर नियतन दयायाचे हे डोके दलाला मार्फत केल

डोके तहसिलदार यांनी लावले डोके, तहसिल च्या बाहेर दलाला...

बीड तहसिल चा पुरवठा विभागाचा राशेन कार्डाचे घोळ झाल्याने या आगोदरच चव्हाट्यावर आलेला...

Maharashtra
न्याय हक्कासाठी दिड महीन्यापासुन आदिवासी कुटूंब बीड तहसिल मध्ये ठाण मांडून,पालक मंत्री मोहदय या कुटूबाला न्याया द्या,नसता विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर उमरण उपोषणास बसवणार-विवेक कुचेकर

न्याय हक्कासाठी दिड महीन्यापासुन आदिवासी कुटूंब बीड तहसिल...

वासनवाडी हद्दीत गट नंबर 166 मध्ये गेल्या पंसविस ते तीस वर्षापासून आदिवासी समाजातील...