Tag: Bhai Uddhavrao Patil Madhyamik Vidyalaya

Political News Today
बीड जिल्हा शिक्षण विभागाच्या चुकीमुळे व  विनयकुमार केंडेच्या कृतीमुळे न्यायमंञ्याचा  बीड जिल्हा बदनाम -विवेक कुचेकर

बीड जिल्हा शिक्षण विभागाच्या चुकीमुळे व विनयकुमार केंडेच्या...

भाई उध्दवराव पाटील माध्यमिक विद्यालयातील अनुसूचित जातीच्या जागेवर अनाधिकृतपणे ठाण...