Tag: bogus works

Political News Today
ठेकेदारांचे कुरण ठरलेल्या 2515 लेखाशीर्षाखालील 14 कोटींच्या बोगस कामांची राज्यपालांकडे तक्रार : चौकशीची मागणी : शरद पाटील यांचे लेखी निवेदन

ठेकेदारांचे कुरण ठरलेल्या 2515 लेखाशीर्षाखालील 14 कोटींच्या...

पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या 2515 या लेखाशीर्षाखालील विकास कामांमध्ये...