Tag: Buddhist thoughts Gail Omvet

General Knowledge
बौध्द विचारांच्या डॉ. गेल ऑमव्हेट  [ कल्च्यरी करेक्ट या पुस्ता तुन ] प्रा . यश भालेराव

बौध्द विचारांच्या डॉ. गेल ऑमव्हेट [ कल्च्यरी करेक्ट या...

मागच्या काही वर्षांपासून त्या आजारी होत्या. या काळात डॉ. भारत पाटणकर यांनी त्यांची...