Tag: caste discrimination

Maharashtra
सरकार पुरस्कृत उघड जातीय भेदभावाचा विरोध करा

सरकार पुरस्कृत उघड जातीय भेदभावाचा विरोध करा

भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०२२ रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी लागणारा खर्च BARTI...