Tag: Caste Verification

Political News Today
डि.डि.जगदाळे ॲडिशनल  कलेक्टर (एस जी.) जात पडताळणी समिती अध्यक्ष आणि चेअरमन सामाजिक न्याय विभाग यांचा समाज कल्याण विभागा बीड येथे रूजु  झाल्या बदल सत्कार

डि.डि.जगदाळे ॲडिशनल कलेक्टर (एस जी.) जात पडताळणी समिती...

डि.डि.जगदाळे ॲडिशनल कलेक्टर (एस जी.) जात पडताळणी समिती अध्यक्ष आणि चेअरमन सामाजिक...