Tag: CCTV footage

Political News Today
आरोग्य केंद्राच्या दारातच प्रसुती, आरोग्य कर्मचा-यांचा हलगर्जीपणा;या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास माधोळमोही आरोग्य केंद्राची टाळा टाळ

आरोग्य केंद्राच्या दारातच प्रसुती, आरोग्य कर्मचा-यांचा...

सुरेखा कृष्णा माळी या प्रस्तुती साठी आल्या असता येथील आरोग्य कर्मचाऱ्याकडून कोणतीही...