Tag: Coaching Classes Teachers

Maharashtra
कोचिंग क्लासेस शिक्षकांचे समाज घडवण्यासाठी महत्वाचे योगदान - प्रा. प्रदीप ढवळ

कोचिंग क्लासेस शिक्षकांचे समाज घडवण्यासाठी महत्वाचे योगदान...

शिक्षकांनी बदलत्या शिक्षण पद्धती प्रमाणे आपणामध्ये बदल घडवणे गरजेचे आहे.