Tag: common facilities

Political News Today
बारवीधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या  गावांच्या सामायिक सुविधा  पुर्णकरण्यासाठी लढा सुरूच राहनार

बारवीधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या गावांच्या सामायिक सुविधा पुर्णकरण्यासाठी...

मुरबाड बारवीधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या गावांच्या सामायिक सुविधा पूर्ण करण्यासाठी लढा...