Tag: Construction Workers

Maharashtra
वाडा तालुक्यातील वरले येथील में विधाता स्टील कंपनीत स्फोट होऊन पाच कामगारांना गंभीर.दुखापत

वाडा तालुक्यातील वरले येथील में विधाता स्टील कंपनीत स्फोट...

गवंडी बांधकाम मजुर व जनरल कामगार संघटना यांनी कामगार उपायुक्त- बोईसर यांना पत्र...