Tag: Construction Workers Association

Political News Today
युवा कार्यकर्ते श्री.सुदाम घाटाळ यांचा गवंडी बांधकाम मजूर संघटनेत जाहीर प्रवेश

युवा कार्यकर्ते श्री.सुदाम घाटाळ यांचा गवंडी बांधकाम मजूर...

वाडा तालुक्यातील मांगरुळ (फणसपाडा) येथील रहिवासी तथा गारगावं विभागातील सर्वपरिचित...