Tag: Coronavirus Vaccine

Covid-19 Vaccine
दुर्लक्षित घटकांसाठी चार फिरती लसीकरण केंद्रे

दुर्लक्षित घटकांसाठी चार फिरती लसीकरण केंद्रे

लसीकरण केंद्रापर्यंत येऊ न शकणाऱ्या दुर्लक्षित घटकांपर्यंत लसीकरण केंद्रच नेण्याचा...