Tag: crop 2020 insurance

Political News Today
तालुका कृषीआधिकारी व तहसिलदार हे शेतकर्यां ची 2020 च्या विम्या संदर्भात दिशाभूल करीत आहेत.तरी सर्व शेतकर्यांनी 25 जानेवारीला तहसिल कार्यालया समोर हाजर राहावे-  विशाल कदम यांची घोषणा 

तालुका कृषीआधिकारी व तहसिलदार हे शेतकर्यां ची 2020 च्या...

माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ज्या शेतकऱ्यांना खरीप 2020 मध्ये...