Tag: Dahihandi festival 2021

Maharashtra
दहीहंडी उत्सव रद्द, यंदा आरोग्य उत्सव साजरा करणार

दहीहंडी उत्सव रद्द, यंदा आरोग्य उत्सव साजरा करणार

ठाण्यात यावेळी संस्कृती प्रतिष्ठानचा दहीहंडी ऊत्सव रद्द करुन त्याऐवजी आरोग्य ऊत्सव...