Tag: Dandipada side east of Boisar station

Maharashtra
देवगिरी प्रतिष्ठानच्या वतीने शिक्षण सहसंचालक प्रा.वैजिनाथ खांडके  यांचा सेवापुर्ती सोहळा संपन्न

देवगिरी प्रतिष्ठानच्या वतीने शिक्षण सहसंचालक प्रा.वैजिनाथ...

मा.प्रा.वैजिनाथ कोंडीबा खांडके(शिक्षण सहसंचालक,आयुक्त कार्यालय पुणे,महाराष्ट्र राज्य)...