Tag: dhebewadi flood

Maharashtra
पडलेल्या पुलाला शिडया लावून लहान बाळासह ढेबेवाडीतील नागरिकांचे स्थलांतर

पडलेल्या पुलाला शिडया लावून लहान बाळासह ढेबेवाडीतील नागरिकांचे...

ढेबेवाडी विभागातील धनावडेवाडी व शिंदेवाडी जितकरवाडी येथील 32 कुटुंबातील 80 जणांनी...