Tag: Distribution of 10th standard books

News
मोखाडा तालुक्यातील शेंड्याचीमेट येथील आमदार किशन कथोरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक हायस्कुल येथे 10 वीची पुस्तके  वाटप

मोखाडा तालुक्यातील शेंड्याचीमेट येथील आमदार किशन कथोरे...

मोखाडा तालुक्यातील आमदार किसन कथोरे माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विद्यालय शेंड्यांचीमेट...