Tag: District Collector Palghar

Maharashtra
जिल्हाधिकारी पालघर यांचे निर्देशानुसार  स्वातंत्र्याचा 75 वा अमृत महोत्सव निमित्त शेतकऱ्यांना शेतीचे मोफत डिजिटल स्वाक्षरीत दिले सातबारे

जिल्हाधिकारी पालघर यांचे निर्देशानुसार स्वातंत्र्याचा 75...

पालघर तालुक्यातील मौजे करळगाव येथे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्ताने शेतकऱ्यांना...