Tag: District Collector Rajesh Deshmukh

Political News Today
फेरफार अदालतीमध्ये प्रलंबित नोंदी निर्गत करून घेण्याचे जिल्हांधिकाऱ्यांचे आवाहन

फेरफार अदालतीमध्ये प्रलंबित नोंदी निर्गत करून घेण्याचे...

जिल्हा प्रशासनातर्फे 9 फेब्रुवारी रोजी सर्व तालुक्यात क्षेत्रीय स्तरावर फेरफार अदालतीचे...