Tag: Drug purchase scam

Political News Today
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आणखी एक गाढवपणा;बीड जिल्हाशल्यचिकित्सक जिल्हारूग्णालयातील गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी जिल्हा आरोग्य आधिका-याकडे

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आणखी एक गाढवपणा;बीड जिल्हाशल्यचिकित्सक...

बीड जिल्हारूग्णालयातील अनागोंदी कारभार तसेच ५९ कोटी रूपये,औषध खरेदी घोटाळा, विविध...