Tag: farmers kharif crops

Political News Today
आतिवृष्टीने खरडलेल्या जमिनीचे घोषीत केल्या प्रमाने आनुदान वाटप करा, नसता शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरून अंदोलन करणार

आतिवृष्टीने खरडलेल्या जमिनीचे घोषीत केल्या प्रमाने आनुदान...

बीड जिल्हा मध्ये खरीप हंगामाच्या वेळेश आति वृष्टी च्या पावसाने शेतकर्या च्या खरीप...