Tag: File charges against bullock cart race sponsors

Political News Today
बैलगाडी शर्यतीच्या प्रायोजक, आयोजकांवर, कायदा धाब्यावर बसवणा-या राजकीय पदाधिका-यांवर गुन्हे दाखल करा

बैलगाडी शर्यतीच्या प्रायोजक, आयोजकांवर, कायदा धाब्यावर...

महाराष्ट्र राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी असताना, कोरोना कालावधीत जिल्हा व पोलीस...