Tag: Forest Department News

Political News Today
जून ते सप्टेंबर 2021 मधील अतिवृष्टीच्या अनुदानाचे उर्वरित 25% प्रमाणे राज्य शासनाकडून वितरण

जून ते सप्टेंबर 2021 मधील अतिवृष्टीच्या अनुदानाचे उर्वरित...

महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात जून ते सप्टेंबर 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाई...

Political News Today
सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विरोधात वनसंरक्षक यांना बेश्रमाच्या झाडाचा फाटा भेट देऊन निषेध

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विरोधात वनसंरक्षक यांना बेश्रमाच्या...

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विरोधात निषेधात्मक आंदोलन करत असताना त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी...