Tag: friendly Ganpati decoration

News
मुरबाडमध्ये इको फ्रेंडली गणपती सजावटमधून शाळांची दुरावस्था

मुरबाडमध्ये इको फ्रेंडली गणपती सजावटमधून शाळांची दुरावस्था

ग्रामीण भागातील शाळा बंद आहेत याचा परिणाम शाळा मोडकळीस आल्या आहेत.