Tag: Ganesh Dhawale Limbaganeshkar

Political News Today
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रणी एस.  टी.कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनाला भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचा पाठींबा-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रणी एस.  टी.कर्मचारी संघटनेच्या...

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रणी एस. टी. कर्मचारी संघटनेच्या न्याय मागण्यांसाठी...

Political News Today
शेतक-यांना गळफास ठरणारे शेतकरी पारतंत्र्यात असल्याची जाणिव करून देणारे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा:डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

शेतक-यांना गळफास ठरणारे शेतकरी पारतंत्र्यात असल्याची जाणिव...

शेतकरी आत्महत्या हे कायद्याने घेतलेले बळी असून शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यात...