Tag: Girish Bhosale

Political News Today
स्वाभीमानी शेतकरी संघटना चे नेते गिरीष भोसले यांचे तहसिलदार यांना निवेदन

स्वाभीमानी शेतकरी संघटना चे नेते गिरीष भोसले यांचे तहसिलदार...

आति वृष्टी पावसाने शेतकर्या च्यां शेती मधील खरीप पिकांचे पंचनाम्या ग्राहय धरून च...