Tag: Government Hostel

Political News Today
शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेशासाठी दि २० डिसेबर २०२१ पर्यत अर्ज सादर करण्याचे समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेशासाठी दि २० डिसेबर २०२१ पर्यत...

समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यासंदर्भात...