Tag: grand Dhamma rally

Maharashtra
भव्य धम्म रॅलीने श्रामनेर, विपस्सना परिचय शिबीरास उत्साहात प्रारंभ

भव्य धम्म रॅलीने श्रामनेर, विपस्सना परिचय शिबीरास उत्साहात...

धकाधकीच्या जीवनात मनाची मशागत करण्यास कोणासही वेळ नाही, परंतु मनाची व शरिराची काळजी...