Tag: Hatkar Corruption Eradication Committee

Political News Today
शेतक-यांना गळफास ठरणारे शेतकरी पारतंत्र्यात असल्याची जाणिव करून देणारे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा:डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

शेतक-यांना गळफास ठरणारे शेतकरी पारतंत्र्यात असल्याची जाणिव...

शेतकरी आत्महत्या हे कायद्याने घेतलेले बळी असून शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यात...