Tag: High Court Legal Expert

Maharashtra
लोकशाहीची व्याख्या, प्रतिनिधित्त्व, निवडणूक आणि भारतीय संविधान: एक अभ्यास

लोकशाहीची व्याख्या, प्रतिनिधित्त्व, निवडणूक आणि भारतीय...

लोकशाहीच्या वाटचाल ही फक्त भारतीय संविधान लागू झाल्यापासून २६.०१.१९४९ नव्हे तर त्यासाठी...