Tag: Hospitality

marathi news paper
नाही मिळत आशिर्वाद मजला, नाही मिळत आभार... दुखावलेल्या लेकरांना, समजेल का माझी ही रुग्णसेवा ?

नाही मिळत आशिर्वाद मजला, नाही मिळत आभार... दुखावलेल्या...

सध्या डॉक्टरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन खूप बदलला आहे सध्या त्याच कारणही तसेच आहे...

Fashion & Lifestyle
Alzheimer vs Dementia: The Disease which cannot be stopped...!!

Alzheimer vs Dementia: The Disease which cannot be stopped...!!

Dementia and Alzheimer’s disease aren’t the same. Dementia is an overall term used...