Tag: hunger strike

Maharashtra
गेवराई कोर्टाचे विधीत ज्ञ वकिल संघ बसले उपोषणास, कोर्टाच्या आवारात घाणीचे सामराज्य आतिक्रम धारकाने थाटली त दुकाने

गेवराई कोर्टाचे विधीत ज्ञ वकिल संघ बसले उपोषणास, कोर्टाच्या...

गेवराई येथे विधीतज्ञ व किल संघाने बेमुदत उपोषण चालू केलेले आहे.गेवराई कोर्ट च्या...