Tag: Indian Military Recruitment.

Maharashtra
सैन्य भरतीसाठी वंचित युवा आघाडी उभारणार लढा. निलेश साखरे

सैन्य भरतीसाठी वंचित युवा आघाडी उभारणार लढा. निलेश साखरे

देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या युवकांनी भरती पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करून दिवस-रात्र...