Tag: Jamda village

Political News Today
चाळीसगाव तालुक्यातील जामदा गावातील बौद्ध वस्तीला पोलीस संरक्षण द्या - महाराष्ट्र रत्न अनिलभाई गांगुर्डे

चाळीसगाव तालुक्यातील जामदा गावातील बौद्ध वस्तीला पोलीस...

महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना मुख्यमंत्री...