Tag: Janimiyan Qureshi

Maharashtra
उपसभापती जानिमियाँ कुरेशी यांच्याकडून खोडवा सावरगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील गणेश गुट्टे यांची एमबीबीएसला निवड झाल्याबद्दल सत्कार

उपसभापती जानिमियाँ कुरेशी यांच्याकडून खोडवा सावरगाव येथील...

परळी तालुक्यातील खोडवा सावरगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील गणेश बापुराव गुट्टे यांचा...